Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

 

1. Weboldalunk URL-címe

https://www.erintesvedelem.hu (továbbiakban: Weboldal)

2. Kik vagyunk?

A weboldal tulajdonosa és adatkezelője:

 • Villamos Biztonságtechnika
 • Cím: 1195 Budapest, Zrínyi u. 7. I/5.
 • a.sz.: 61840331-1-43, nyilv. sz.: 375765
 • CIB: 10700718-53748124-51100005
 • +36-20 921-6907
 • erintesvedelem@gmail.com

Tárhelyüzemeltető:

 • Websupport Magyarország Kft. (tarhelypark.hu)
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-381419
 • Adószám: 25138205-2-43

Honlapkarbantartás:

 • Lovászi József e.v.
 • lovaszi@invitel.hu
 • +36 30 9387561

3. Weboldalunk célja

A weboldal célja vállalkozásunk, szolgáltatásaink bemutatása, népszerűsítése, továbbá kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása érdeklődők, árajánlatkérők, megrendelők, ügyfelek számára.

4. Adatvédelmi tájékoztatónk célja

E tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk a weboldal látogatóit arról, hogy a weboldal működtetése, üzemeltetése során maximálisan igyekszünk betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvényben) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Közzétesszük, hogy ki a weboldal tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője, továbbá hogyan gyűjt, tárol és kezel a Weboldal személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a saját személyes adataikkal kapcsolatos önrendelkezési jogot.

5. GDPR alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a Weboldal  szolgáltatásainak igénybe vétele céljából személyes adatait a weboldalon keresztül megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Weboldal tulajdonosa bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan adat és információ, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6. Milyen adatokat gyűjt a Weboldal és milyen célból?

a)  Technikai adatgyűjtés a Weboldal megtekintésekor

Weboldalunkat bárki szabadon megtekintheti. A publikus tartalom megtekintéséhez nem kérünk személyes adatokat.

Ugyanakkor mint minden weboldal, a miénk is használ apró kódokat (angolul cookie, magyarul süti), amelyek egy időre a látogató számítógépére vagy böngészésre használt mobileszközére kerülnek. A sütik fontos technikai feladatokat látnak el, működésük során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek.

A látogatók a Weboldalra érkezve – saját döntésük alapján – engedélyezhetik vagy letilthatják a sütik használatát. A sütik működéséről részletes információ a 6./e) pontban és a Süti (cookie) tájékoztató  oldalon található:

www.erintesvedelem.hu/cookie-suti-tajekoztato

Weboldalunk fentieken kívül a forgalom elemzése céljából Google analitikai eszközökkel rögzít minden látogatásnál néhány alapvető információt (pl. a látogatás megtörténtét, a megtekintett oldalakat, a látogatás időtartamát). Erről a 6./g) pontban találhat bővebb tájékoztatást.

b) Regisztrált felhasználók adatai

Weboldalunk nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni hosszabb távra (pl. hírlevélre való feliratkozás).

c) Hozzászólások, kommentek

Weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. név, e-mail cím) gyűjtése sem történik.

d) Kapcsolat / ajánlatkérés űrlap

Weboldalunkon kapcsolatfelvételre és ajánlatkérésre szolgáló űrlap található, aminek használata önkéntes.

Ezen az űrlapon bekért személyes adatok: személynév, email cím, telefonszám, településnév.

Az adatgyűjtés célja: egyrészt lehetőség a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, információkérésre, árajánlatkérésre, megrendelési szándékuk vagy észrevételeik közlésére, másrészt a weboldal tulajdonosának, hogy a megkeresésekre válaszoljon.

Az adatgyűjtés jogalapja: a beküldött üzenet, amivel a látogatók önként kinyilvánítják kapcsolatfelvételi szándékukat, valamint az a tény, hogy a válaszadáshoz elengedhetetlen az üzenetküldő személy elérhetőségének bekérése. A Kapcsolat űrlapon minden Érintettől hozzájárulást kérünk ahhoz, hogy megadott személyes adatait a válaszadás érdekében kezelhessük.

Az adatok felhasználása: Az Érintettek által az űrlapon megadott kapcsolati adatokat a webszerver közvetlenül az Adatkezelő email-címére továbbítja. A megadott személyes adatok a webszerveren nem kerülnek mentésre (nem gépi kezelésű és hosszab távra szóló regisztrációként vannak kezelve, mint pl. hírlevélre történő feliratkozás esetén).

A Kapcsolat űrlapon beküldött személynevet és elérhetőségi adatokat kizárólag a kapcsolatot kezdeményező Érintett és az Adatkezelő közötti kétirányú kommunikáció céljából használjuk, semmilyen listába nem gyűjtjük, nem adjuk át harmadik személynek, nem használjuk fel hírlevél- és reklámküldésre, és csak addig őrizzük meg, amíg a kétoldalú kapcsolattartás megkívánja, de ezen időszakon belül is az Érintett kérésére bármikor töröljük.

e) Sütik (cookie-k)

A sütik technikai információkat tartalmazó apró kódcsomagok. Több fajtájuk létezik, mivel különféle funkciókat látnak el. Bővebben lásd: www.erintesvedelem.hu/cookie-suti-tajekoztato

A sütik (cookie-k) a weboldal megtekintésekor a Látogatók számítógépére vagy mobileszközére kerülnek, és meghatározott ideig ott tárolódnak (általában egy hónapig, illetve azon belül addig, amíg az Érintett el nem távolítja a készülékéről).

A cookie-k (sütik) használatára weboldalunk minden látogatóját figyelmeztetjük a lap aljára beúszó, beleegyezés-kérő szalag formájában, amikor megnyitja a honlap valamelyik oldalát. A szalag lehetővé teszi, hogy a Látogatók a sütik szerepéről, működéséről, jóváhagyásáról vagy letiltásáról szóló részletes tájékoztatónkat elolvassák, és döntsenek arról, hogy beleegyeznek-e a sütik használatába vagy letiltják azokat.

A cookie-használat engedélyezése vagy tiltása kifejezetten a Látogatók döntésén múlik.

Az engedélyezést vagy tiltást, illetve a látogató gépére korábban bekerült sütik saját böngészőből történő törlését minden látogató maga tudja kezelni.

Erről részletes ismertető található a fentebb már hivatkozott Cookie (süti) tájékoztató oldalunkon.

f) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak

Weboldalunkon előfordulhat külső forrásból – más webhelyről – származó, beágyazott tartalom (pl. Youtube-videó, beágyazott Facebook-bejegyzés, cikk vagy kép stb.).

Ezek a tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

Ezek a weboldalak nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat az adott tartalom megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó kódot használnak, abból a célból, hogy megismerjék a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődést.

Az ilyen külső forrás által végzett adatgyűjtésért és az így keletkezett adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért nem mi, hanem az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős.

g) Webanalitikai eszközök használata

Weboldalunk látogatottságának mérése céljából hivatalos Google eszközökkel gyűjtünk statisztikai adatokat, illetve a Weboldal működésére vonatkozó technikai információkat. Ezek semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, csupán statisztikát szolgáltatnak pl. a látogatók földrajzi megoszlásáról, érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak, visszatérő látogatók aránya, weboldalunkon töltött idő stb.). A Google messzemenően alkalmazkodik a személyes adatok körültekintő védelmére, az EU és a hazai jogszabályok betartására.

A következő Google eszközöket használjuk:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatói forgalmáról szolgáltat statisztikai adatokat. Segít minket a Látogatók érdeklődésének megismerésében, a weboldal tartalmának fejlesztésében, hirdetések optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, a világ mely részéről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. Az Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem rögzít. Bővebb információk a Google hivatalos oldalán itt találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze. Adataiból megtudható, hogy hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, milyen technikai vagy megjelenítési hibák fordulnak elő a weboldalon, mit kell tenni az oldalak gyors betöltődésének biztosításához és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez az eszköz sem gyűjt.

h) Online marketing

Google Ads remarketing követőkód

Időszakonként futtatunk Google Ads hirdetéseket, és alkalmazunk ehhez kapcsolódó remarketing kódot annak érdekében, hogy érdeklődőinket a látogatásuk után hirdetéseinkkel egy ideig még elérjük. Ehhez nem gyűjtünk semmilyen személyazonosítást lehetővé tevő információt, mindössze annyit vesz  figyelembe a hirdetések megjelenítését vezérlő Google Ads algoritmus, hogy a Látogató a böngészőjében eltárolt cookie tanúsága szerint a közelmúltban a weboldalunkont járt. A hirdetésvezérlő program figyelembe veszi, hogy a weboldalunkon járt érdeklődő hozzájárult-e a cookie-k, sütik használatához vagy sem.

7. A Kapcsolat űrlapon beérkező személyes adatokat megosztjuk-e valakivel?

A Érintettek által a kapcsolatfelvételi űrlapon beküldött személyes adatokat (név, email-cím stb.) nem osztjuk meg harmadik féllel, és nem használjuk kéretlen reklámok vagy hírlevelek küldésére.

8. Mennyi ideig őrizzük a Kapcsolat űrlapon érkező személyes adatokat?

A Kapcsolat / Ajánlatkérés űrlapon megadott személyes adatokat csupán addig őrizzük, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, ezen belül azonban az Érintett kérésére bármikor töröljük.

9. Hogyan védjük a Kapcsolat űrlapon megadott személyes adatok biztonságát?

A Kapcsolat-űrlapot használó Látogatók böngészője és weboldalunk szervere közötti adattovábbítást szabványos nemzetközi SSL-titkosítással védjük. Ezt a böngészők a URL-címünk elején lévő https előtag megjelenítésével ismerik el. A böngésző URL-címsorának elején látható ikonra kattintva, a lenyíló információs kártyán minden Érintett meggyőződhet arról, hogy az adatkapcsolat biztonságos, a Kapcsolat űrlap segítségével beküldött adatok nincsenek veszélynek kitéve, ahhoz mások nem férhetnek hozzá.

A Tárhelyszolgáltató gondoskodik a webszerver megfelelő szintű, biztonságos és folyamatos védelméről. Korszerű technikai megoldásokat és biztonsági szoftvereket alkalmaz annak érdekében, hogy a továbbított adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

Adatkezelő ezzel együtt kötelességének tekinti, hogy a védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis bekövetkező, az Érintettek személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés (weboldal feltörése vagy más esemény), vagy a személyes adatok esetleges illetéktelen felhasználása (összefoglaló néven: adatkezelési incidens) esetén haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, és haladéktalanul intézkedik a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen rendkívüli okból, pl. nyomozóhatóság vagy bíróság kérésére az általa kezelt személyes adatok kiadása válik jogszerűen szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a személyes adatok  védelméről.

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait csak addig őrzi meg, amíg azt az érdemi kapcsolattartás indokolttá teszi. Amint ez a helyzet véget ér, a kapcsolati adatok törlésre kerülnek.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Weboldalunk programja semmilyen automatikus profilalkotást nem végez.

A weboldal gondoskodik az ajánlatkérési kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok bekéréséről és az Adatkezelőhöz való továbbításról, Adatkezelő pedig azok megfelelő gondossággal történő tárolásáról, őrzéséről és biztonsági védelméről.

A kapcsolatfelvételhez, ajánlatkérések teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat csak a Weboldal adatkezelője ismerheti meg és használhatja fel – az Érintettek egyértelműen kifejezett akaratának megfelelő célra (pl. telefonon töréténő visszahívásra, kérdéseik e-mailen vagy telefonon történő megválaszolására, az elkészült árajánlatok eljuttatására).

A Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol), továbbá a Google Ads hirdetési rendszer által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a cég által az Interneten közzétett szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

A Kapcsolat / Ajánlatkérő űrlapot használó Érintettektől beérkező személyes adatokat külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek soha nem továbbítjuk, senkinek ki nem adjuk, nem hozzuk nyilvánosságra, és nem értékesítjük (nem adjuk el).

A kapcsolatfelvételi űrlap beküldésekor megadott személyes adatokat a fogadó és továbbító szervereken működő automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Az ellenőrzés nem a tartalomra vonatkozik, hanem a spam-ek és/vagy vírusfertőzések kiszűrése a célja. Mindez automatikusan történik, a technikailag megvizsgált adatnak a céltól eltérő használata kizárt.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett a személyes adataival kapcsolatban?

Az Érintett az Adatkezelőtől a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken

   • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
   • kérheti adatainak helyesbítését,
   • kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
   • tiltakozást jelenthet be,
   • rendelkezhet korábban megadott hozzájárulásának visszavonásáról.

Érintett ezekkel a jogaival bármikor élhet.

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait kikérni, aminek minden olyan adatot tartalmaznia kell, amit korábban ő a Weboldal és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott.

Kérheti továbbá, hogy bármilyen – korábban megadott – személyes adatát módosítsuk vagy töröljünk.

A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket technikai, adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okok miatt kötelező megőriznünk.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintettek jogérvényesítési bejelentéssel fordulhatnak az Adatkezelőhöz, vagy az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségeken, ha adataik kezelésével kapcsolato szabálysértést feltételeznek:

Adatkezelő: 

 • Villamos Biztonságtechnika
 • Cím: 1195 Budapest, Zrínyi u. 7. I/5.
 • a.sz.: 61840331-1-43, nyilv. sz.: 375765
 • CIB: 10700718-53748124-51100005
 • +36-20 921-6907
 • erintesvedelem@gmail.com

Adatvédelmi hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság

 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu