Villamosság biztonságának célvizsgálata

2013.04.21.

Villamosság biztonságának célvizsgálata (2013. szeptember-október)

Az alábbi jogszabályok és szabványok alapján:

  • 2007. évi LXXXVI. törvény (a villamos energiáról),
  • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről),
  • 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet (a villamosműbiztonsági övezetéről), 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet (a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról).
  • MSZ 1585:2012 szabvány (Villamos berendezések üzemeltetése.),
  • MSZ 2364 szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése.),
  • MSZ HD 60364 szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Kisfeszültségű villamos berendezések.),
  • MSZ EN 60204 szabványsorozat (Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei.),
  • MSZ 1600 szabványsorozat (Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.)