Új Műszaki Biztonsági Szabályzat

2020.01.13.

Új GMBSZ 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

2017.12.04.

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

2012.09.19

Hatályba lépett a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezésének, szerelésének új Műszaki Biztonsági Szabályzata!

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK
Törvényben [1] előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fogyasztó megrendelésére az arra jogosult vállalkozó [2] a szabályzatban megadott jegyzőkönyv szerint köteles elvégezni és dokumentálni.

[1] 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
[2] 28/2006 (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról.

Bővebb forrás anyag: http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/gazvezetek