Érintésvédelem

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése MSZ HD 60364, (MSZ EN 2364), (MSZ 172) előírásainak megfelelően az alábbi rendelet kötelező hatálya alatt.

Érintésvédelmi témakörök:

 • Időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat.
 • Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat – mellékletként.
 • Kéziszerszámok éves felülvizsgálata.
 • Kábelek szigetelés vizsgálata.
 • Berendezések átütés, és szivárgó áram vizsgálatai.

Előíró rendelet időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatra:

22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet. Mely a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, illetve műszaki tartalmát.

Valamint: 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Közösségi – és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (röviden KLÉSZ).  Rendelet itt letölthető!

Minden erősáramú berendezés illetve épület installáció érintésvédelemre kötelezett. Pl: vasalótól a gyermekvasúton keresztül a fűnyíróig, különféle érintésvédelmi módokkal védjük életünket és értékeinket. A vizsgálat célja, a hatásos védelem felülvizsgálata.

Ki felel meg felülvizsgálónak:

 • Rendelkezik érintésvédelmi felülvizsgálói képesítéssel.
 • Rendelkezik cél műszerrel, melynek kalibrációja nem régebbi, mint két év.
 • “A”;”B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, szabadtereken csak robbanás biztos berendezés kezelői képesítéssel is rendelkező felülvizsgáló végezhet vizsgálatokat.

Mit tartalmaz a minősítő irat:

 • Minden esetben a berendezés érintésvédelmi módját.
 • Érintésvédelmi módnak megfelelő védelmi követelményt.
 • Követelményből adódóan, ha szükséges megengedett mért értéket.
 • Megengedett mért érték számításának képletét.
 • Mért értéket.
 • Minősítést.
 • Hiba esetén a hiba okát, és annak pontos helyét.

Hogyan kell felülvizsgálni:

Érintésvédelmi mérési útmutató. Letöltés itt!
Forrás: http://www.vgt.bme.hu/okt/bsc_ele/erintesv.pdf

Érdekesség képen:

ÉV. MuBi, – 2/3 – 2008 okt. forrás: http://meter.hu/publikacio/mubi/eve_munk_2008_oktober.pdf
“…Ezt követően a Munkabizottság foglalkozott azzal, hogy az MSZ 2364-6 szabvány most készülő magyarázatos kiadásában célszerű lenne-e magyarázatként iránymutató jegyzőkönyv-mintát is megjelentetni. A Munkabizottság egyhangúan úgy foglalt állást, hogy igen, s erre a jelenleg készülő jegyzet Arató Csaba és Magyar Gábor által készített jegyzőkönyvminta rövidített formáját lenne célszerű felhasználni. Ehhez a jelenlévő két szerző hozzájárult. A nyár folyamán egyes közületi megbízók kétségüket fejezték ki arra nézve, hogy a felülvizsgálat során talált hibák kijavítása jogszabályilag elő van-e írva, s ha igen, az kinek a kötelezettsége. A jogszabályokban egyértelműen elő van írva a „veszélyek elhárításához szükséges intézkedések megtétele”, sőt az is, hogy ennek eredményét új vizsgálattal igazolják. A „javítás” szó valóban nem szerepel ezekben a jogszabályokban, mert megengedett a javítás helyett a hibás berendezés leszerelése, az ezzel való tevékenység megszüntetése is. A munkahelyeken ezt az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény 54.§ (1) bekezdés a.) és c.) pontja, valamint (7) bek. e.) pontja, és ennek alapján a munkahelyek munkavédelméről szóló 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2.§.-ának (3) bek c.), valamint (6) bek. a.) pontja, a munkaeszközökre vonatkozóan pedig a 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 15. §-a és 17.§ e.) pontja írja elő. A kötelezett minden esetben a munkaadó. A kommunális és lakóépületeknél ezt a kötelezettséget a 8/1981 (XII. 27.) IpM rendelettel hatályba léptetett KLÉSZ írja elő, az ingatlankezelő kötelezettségeit a 23. §. és 25.§.-ban, a fogyasztó kötelezettségeit pedig a 26. §.-ban. Hasonló a követelmény a tűzvédelmi hiányosságokra vonatkozóan az új OTSZ-ben is. Ennek 5. rész II. fejezet 17.2 pontja az időszakos felülvizsgálat elrendelése mellett azt is előírja, hogy „a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell”….”

Minőségpolitikánk:

Gyors, pontos munkavégzés a lehető legkisebb kellemetlenségekkel az üzemeltető telephelyén. Áraink kalkulálásakor maximálisan igyekszünk az optimális ár-érték arány megtartásával megrendelőink elégedettségét kivívni.

 

Szívesen fogadjuk árajánlatkérő jelentkezésüket!

 

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Cégnév (kötelező)

Tárgy

Üzenet